بیمه آتش سوزی
 
بیمه آتش سوزی بیمه ایران یکی از اصلیترین و نخستین پوشش هاییست که در جهان و سپس در ایران ارائه گردیده است . موضوع بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر اصلی آتش‌سوزی ، انفجار و صاعقه به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، فقط خسارت‌های مالی تحت پوشش قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی.  لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه مسئولیت lمدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند. بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد.
زیر شاخه های بیمه آتش سوزی عبارتند از:

    بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی
   
    رشته بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی مشتمل بر 5 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
        معمولی منازل مسکونی
       
        طرح جامع خانه و خانواده
       
        مسکونی طرح همگانی
       
        مسکونی با پوشش زلزله
    
        طرح مهر
       
    بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی
   
    رشته بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
        معمولی مراکز غیرصنعتی
       
        طرح جامع اصناف
       
    بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  
    جهت اطلاع از نرخ و شرایظ بیمه های آتش سوزی و مشاوره رایگان با شماره تلفن ویژه 88544842تماس حاصل فرمایید