بیمه مسئولیت

شرکت سهامی بیمه ایران از این رو بیمه مسئولیت را طراحی کرد و عرضه نمود که این بیمه نامه از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .اهمیت بیمه های مسئولیت به حدی شد که کلیه شرکتهای بیمه دیگر نیز به تأسی از بیمه ایران این بیمه نامه را عرضه نمودند.اینکه بیمه مسئولیت چیست ؟سعی می شود در این بخش و بخشهای دیگر بطور مبسوط توضیح داده شود.

بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی شرکت سهامی بیمه ایران آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.
با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکت سهامی بیمه ایران در راستای دستیابی به اهداف یاد شده بیمه های مسئولیت را د رمتنوعترین شکل تهیه و عرضه نموده است . د رحال حاضر بیمه های مسئولیت بیمه ایران با توسعه فعالیت بخش طرح های مخصوص ، پیشگام در ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای است و با پرداخت خسارتهای مختلف به اشخاص زیاندیده در بیشتر فعالیتهای اقتصادی ، قراردادی ، حرفه ای و سایر بخشهایی که تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شوند در انواع رشته های مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با یکدیگر نیز گردیده است . حسن و برتری بیمه های مسئولیت بیمه ایران ارائه شیوه های سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام کارشناسیهای فنی مربوطه می باشد . برای آشنایی با انواع جدید بیمه های مسئولیت شما می توانید با اداره کل طرحهای مخصوص بیمه ایران ایران تماس گرفته و انتظارات و پیشنهادات و درخواستهای جدید خود را مطرح نموده و مشاوره لازم را اخذ نمایید.
زیر شاخه های بیمه مسئولیت عبارتند از:

    بیمه مسئولیت عمومی
    خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند. که این بیمه نامه تقریبا به پانزده زیر شاخه تقسیم می شود:
        بیمه عملیات ساختمانی
      
        بیمه تمام خطر پیمانکاران
       
        بیمه مسئولیت آتش سوزی
      
        بیمه مسئولیت جامع شهرداری
      
        بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
       
        بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی
      
        بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان(زیر رشته مسئولیت عمومی)
       
        بیمه مسئولیت رایانه
       
        بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
      
        بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
       
        بیمه مسئولیت مدیران اردوها
       
        بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر
      
    بیمه مسئولیت حرفه ای
    کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه ‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی که مجوز کار در ایران دارند- تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش می‌باشد.
    رشته بیمه مسئولیت حرفه ای مشتمل بر 20 زیر شاخه را دارند می‌باشد که عبارتند از:
        بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی
      
        بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
      
        بیمه مسئولیت مدنی تورها
       
        بیمه مسئولیت فنی بیمارستان
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر
       
        بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

        بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری
       
        بیمه مسئولیت مهدکودک
      
        بیمه مسئولیت مدیر سینما
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها
       
        بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای تعمیر کاران
      
        بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل
      
    بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا
  
        بیمه مسئولیت ناشی از تولید(شرکت های گازی)
       
        بیمه مسئولیت ناشی از تولید(گارانتی عایق های رطوبتی)
       
        بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولیدکنندگان)
       
    سایر بیمه های مسئولیت
        بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو
      
        بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
      
        بیمه مسئولیت قراردادی
       
        بیمه اعتباری صداقت در امانت
       
        بیمه اعتباری فروش اقساطی
      
        بیمه طرح های خاص
      در بخشها و مقالات دیگر بیمه های مسئولیت هر یک از رشته های این بیمه نامه بصورت مبسوط توضیح داده خواهد شد

جهت اطلاعات بیشتر همین امروز با شماره ویژه 88544842 تماس و یا بصورت آنلاین سفارش دهید تا مشاوران بیمه آنلاین بصورت رایگان شما را راهنمایی نمایند